Orientum vystupoval na celosvětovém trhu.

Odvážná kampaň k řešení plastové krize prostřednictvím programu Orientum